Równowaga Eco

Zrównoważony Rozwój w życiu i biznesie

Główna » Blog » Zrozum proces zakwaszenia wód Oceanów i Mórz

Zrozum proces zakwaszenia wód Oceanów i Mórz

Czym jest Zakwaszenie Oceanów

Ocean pochłania około jednej czwartej całego dwutlenku węgla (CO2) uwalnianego do atmosfery i wykorzystuje go jako część naturalnego obiegu węgla. Jednak wraz ze wzrostem zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw kopalnych, dodatkowy CO2 w atmosferze stał się zagrożeniem dla wszystkich żywych organizmów na naszej planecie. Oceany, które magazynują większość dwutlenku węgla, nie mogą się już samoregulować i być pochłaniaczem dwutlenku węgla. Węgiel, przedostający się do wód, znacząco wpływa na ich skład chemiczny powodując zakwaszenie oceanów.

 

WSPIERA
Ten artykuł pomoże ci lepiej poznać

Kliknij w logo celu powyżej, aby dowiedzieć się więcej

Czym jest zakwaszenie oceanów

W chemii roztwór wodny może być kwaśny lub zasadowy (zasadowy), co określa się na podstawie skali pH. Skala ta obejmuje stopni od 0 do 14, gdzie 7 jest stopniem neutralności zasadowej. Wartości poniżej 7 wskazują na to, że roztwór jest kwaśny – im niższa liczba, tym wyższa kwasowość. Wartości powyżej 7 wskazują, że roztwór jest zasadowy, a zasadowość rośnie wraz ze wzrostem liczby.

wpływ globalnego ocieplenia na zakwaszenie oceanów

Przez ostatnie kilkaset milionów lat, średnia zakwaszenie oceanów wynosiło około 8,2, czyli umiarkowanie zasadowa. Jednak obecny poziom pH oceanu spadł o 0,1, co oznacza 30% wzrost kwasowości[1] (skala jest logarytmiczna). Zakwaszenie oceanów to zatem obniżenie jego pH lub zasadowości i zwiększenie jego kwasowości. Więc co ma z tym wspólnego nasz CO2?

Jak dwutlenek węgla wpływa na ocean

Kwasowość jest miarą stężenia atomu wodoru w roztworze (H +). Gdy CO2 dostaje się do wody, reaguje z nim tworząc kwas węglowy (H2CO3), który następnie może dysocjować tracąc atomy wodoru i tworząc wodorowęglan. To natomiast zwiększa kwasowość wody (lub obniża jej poziom pH). Ponieważ zmiana kwasowości jest bardzo gwałtowna, ewolucja nie nadąża za nią. Zycie morskie nie może łatwo się dostosować do nowych warunków w oceanach. Przez miliony lat mieszkańcy morscy miały stabilne warunki, a teraz zakwaszenie oceanu jest 30% większe. Zmiana jest dużo szybsza, niż zdolności adaptacyjne życia morskiego. 

wpływ kwasowości oceanu naa życie morskie

Co więcej, obecne w oceanach jony węglanowe, które razem z węglanem wapnia (CaCO3) są wykorzystywane przez niektóre organizmy morskie i korale do tworzenia ich muszli i szkieletów, reagują z niektórymi wodorami, tworząc więcej wodorowęglanów. Jony węglanowe są częścią węglanu wapnia, dlatego gdy reagują z wodorem, tworząc więcej wodorowęglanu, stężenie węglanu wapnia w oceanie staje się mniej nasycone, zagrażając wapniowym gatunkom. Na przykład 99% ryf koralowych, które są zagrożone przez zakwaszenie oceanów i wzrastający poziom mórz, może wyginąć, jeżeli nie podejmiejmy drastycznych działań już teraz.


[1] [1] https://www.noaa.gov/education/resource-collections/ocean-coasts-education-resources/ocean-acidification