Równowaga Eco

Zrównoważony Rozwój w życiu i biznesie

Główna » Blog » Wymieranie pszczół i dlaczego są one tak ważne?

Wymieranie pszczół i dlaczego są one tak ważne?

dlaczego pszczoły są ważne
Pszczoły są niezbędne dla naszych ekosystemów i bezpieczeństwa żywnościowego. Niestety, teraz coraz częściej słyszymy o wymieraniu pszczół na świecie. Bez tych pracowitych stworzeń, nie będziemy mieli tak dużej różnorodności pożywienia, co ostatecznie doprowadziłoby do niedoborów składników odżywczych i śmierci ludzi. Więc jaką rolę pszczoły odgrywają w ekosystemie i dlaczego musimy zapobiec ich wymieraniu?
WSPIERA
Ten artykuł pomoże ci lepiej poznać

Kliknij w logo celu powyżej, aby dowiedzieć się więcej

Bez pszczół nie będziemy mieć żywności

Oprócz dzikich gatunków roślin, przetrwanie wielu owoców i warzyw, które jemy, polega na ich zapylaniu przez owady, co ułatwia system rozmnażania roślin. Istnieje około 20.000 gatunków pszczół, z których tylko jedna wytwarza miód – pszczoła miodna. Jeśli pszczoły znikną, wiele roślin nie będzie w stanie rozmnażać się lub nie będziemy mieć ich tak obfitej różnorodności. To zagraża przetrwaniu nie tylko wszystkich ludzi, ale również i zwierząt.

Pszczoły odnotowały znaczący spadek liczebności populacji, co zaalarmowało wielu ekspertów i ekologów. Wielu pszczelarzy potrzebuje pszczół do produkcji miodu i zapylania upraw. Stąd też dochody wielu rolników (zwłaszcza gospodarstw ekologicznych) są uzależnione od kolonii pszczół, które są zagrożone wyginięciem.

Dlaczego pszczoły są zagrożone wymarciem?

Coraz bardziej zagrożone są pszczoły dziko żyjące, a także te hodowane do produkcji miodu i zapylania upraw. Stany Zjednoczone odnotowują największe straty pszczół miodnych, ale zdarza się to również w Europie, Kanadzie i Nowej Zelandii. Za nagłe utraty sięgające nawet  30% kolonii pszczół odpowiada Zespół Masowego Ginięcia Pszczół (CCD albo Colony Collapse Disorder), który nadal uderza w rolników. Przyczyny pojawienia się zespołu nie są w 100% pewne, jednak eksperci przypisują to kilku czynnikom.

Pszczoły hodowane w niewoli są często karmione nienaturalną dla nich dietą w celu przyspieszenia wzrostu i intensywniejszej produkcji. Aby chronić kolonie, wielu hodowców podaje pszczołom antybiotyki, które osłabiają ich układ odpornościowy i prowadzą do rozwoju bakterii opornych na antybiotyki i ich wpływu na kolonie. Zanieczyszczenie powietrza i zmieniający się klimat wpływają zarówno na hodowane, jak i dzikie pszczoły. Stosowanie pestycydów w rolnictwie również ma wpływ na wymieranie pszczół.

Stwierdzono, że jedna klasa pestycydów (neonikotynoidy) jest szczególnie szkodliwa dla pszczół i z tego powodu została ona zakazana przez Unię Europejską pod koniec 2018 r. Ale pomimo tego, że Europa stoi w obliczu dwukrotnie mniejszego spadku liczebności rodzin pszczelich w porównaniu z USA, jest ono nadal znaczące. Dlatego musimy podjąć więcej środków w celu ochrony pszczół.

wymieranie pszczół na świecie

Jak możemy zapobiec wymieraniu pszczół?

Aby zapewnić przetrwanie pszczół, musimy kolektywnie zadbać o eliminację czynników, powodujących ich wymieranie. To wiąże się przede wszystkim z redukcją emisji dwutlenku węgla, który powoduje globalne ocieplenie. Jako pojedyncza osoba, możesz dbać o swoją własną postawę konsumpcyjną, ograniczając ją, za czym idzie zmniejszanie potrzeby produkcji.

Kolejną rzeczą jest zadbanie o czystsze powietrze, gdyż jego zanieczyszczenie również jest jednym z czynników powodujących wymieranie pszczół. Najwięcej zanieczyszczeń w powietrzu jest spowodowane przez palenie różnego rodzaju rzeczy – paliw samochodowych, paliw do produkcji żywności, palenie drewna i biomasy. Indywidulanie, możesz postawić na czystsze środki transportu, zmniejszenie korzystania z samochodu, mniej częstsze podróże i korzystanie z energii odnawialnej (jeżeli jest ona dla ciebie dostępna).

Wspieranie i rozwój gospodarstw ekologicznych są również niezbędne do przetrwania pszczół. Gospodarstwa ekologiczne nie stosują pestycydów powodujących zaburzenia funkcjonowania pszczół. Gospodarstwa ekologiczne są lepsze dla pszczół, gleb, ekosystemów i naszego zdrowia.