Równowaga Eco

Zrównoważony Rozwój w życiu i biznesie

Główna » Blog » Przyszedł czas, by każdy biznes stawiał na zrównoważony rozwój

Przyszedł czas, by każdy biznes stawiał na zrównoważony rozwój

wprowadź zrównoważony rozwój do biznesu
Zrównoważony rozwój przestaje być modnym pojęciem na świecie i zaczyna być poniekąd jedną z podstaw konkurencyjnej przewagi w biznesie. Możemy się spodziewać, że w nie tak dalekiej przyszłości każdy biznes będzie zrównoważony. Biznesy, które nie potrafią zaimplementować tego do swojej strategii, po prostu będą wypychane z rynku. Warto więc zatem zadbać o to, by wprowadzić zasady zrównoważonego rozwoju do biznesu już od pierwszego dnia.
WSPIERA
Ten artykuł pomoże ci lepiej poznać

Kliknij w logo celu powyżej, aby dowiedzieć się więcej

Zrównoważony rozwój przestaje być modnym pojęciem na świecie i zaczyna być poniekąd jedną z podstaw konkurencyjnej przewagi w biznesie. Możemy się spodziewać, że w nie tak dalekiej przyszłości każdy biznes będzie zrównoważony. Biznesy, które nie potrafią zaimplementować tego do swojej strategii, po prostu będą wypychane z rynku. Warto więc zatem zadbać o to, by wprowadzić zasady zrównoważonego rozwoju do biznesu już od pierwszego dnia.

Konsumenci są coraz bardziej świadomi stanu środowiska i zaczynają robić bardziej rozważne decyzje zakupowe. Rosnący trend weganizmu, zero-waste i slow-life w Polsce stwarza idealne warunku dla nowo wchodzących firm na zdobycie zaufania klientów poprzez wartości, zgodne z równoważonym rozwojem. Chociaż u nas jest to nadal w zarodku, jesteśmy na dobrej drodze wzrostowej. 

Co oznacza zrównoważony rozwój w biznesie

Zrównoważony rozwój jest pojęciem, które obejmuje długo-terminową perspektywę. Oznacza to odpowiedzialne zużycie zasobów w taki sposób, aby pozwolić na ich odbudowę przed wyczerpaniem. Zobaczmy na przykładzie rybołówstwa, co oznacza zrównoważony rozwój w praktyce. Gdy mamy określoną populację ryb w zdrowych warunkach, możemy korzystać z tego, jako źródło pożywienia. Łowimy rybkę, jemy ją, jesteśmy syci i zdrowi. Ale kiedy łowimy tę rybę, to zmniejszamy jej populację. Aczkolwiek zdolności reprodukcyjne ryb pozwalają na „uzupełnienie” ich grona tak, aby nadal populacja była niezagrożona. Natomiast gdy przekraczamy ten próg, gdy łowimy więcej ryb, niż ich zdolności reprodukcyjne pozwalają na uzupełnienie – już mamy niezrównoważone rybołówstwo. 

wpływ globalnego ocieplenia na zakwaszenie oceanów

W biznesie, zrównoważony rozwój nie polega na eliminacji konsumpcji, tylko ograniczaniu się. Jest to odpowiedzialne wykorzystanie dostępnych nam zasobów. Ponadto, koncept zrównoważonego rozwoju w biznesie podlega zasadzie tak zwanej potrójnej linii przewodniej. Oznacza to, że nie dbamy tylko i wyłącznie o zasoby przyrodnicze, tylko też o kapitał ludzki i ekonomiczny. Dbamy o wszystkie trzy aspekty, dążąc do stworzenia równowagi między nimi.

Potrójna linia przewodnia podstawą zrównoważonego biznesu

Potrójna linia przewodnia jest konceptem, stworzonym przez Johna Elkingtona w 1994 roku jako zasada księgowa dla biznesów, aby stworzyć więcej wartości. Tradycyjna szkoła przedsiębiorczości koncentruje się na nadrzędnym celu firmy, jako zwiększanie dobrobytu jej właścicieli (lub akcjonariuszy). Czyli generowanie zysku jest motywem przewodnim, któremu działania firmy służą. Oczywiście, generowanie zysków jest niezbędne – w końcu bez nich nie możemy przetrwać. Ale gdy firma koncentruje się na dodatkowych aspektach, tworzy ona dużo większą wartość.

Zysk lub linia ekonomiczna

Biznes, kierujący się zasadami zrównoważonego rozwoju nie jest działalnością charytatywną. Nadal generuje on zyski, z tym że nie jest to celem nadrzędnym przedsiębiorstwa. Zyski w takiej firmie bardzo często są reinwestowane z powrotem w biznes, aby pomóc mu się rozwijać. W tradycyjnym modelu, inwestorzy oczekują szybkich zwrotów, więc inwestycje w biznes nie są aż tak częste, albo znaczące. 

powrót kobiet do pracy eko współpraca

Zyski zrównoważonego rozwoju mogą również być przeznaczone na rozwój dobrobytu społeczności. Na przykład, fabryki operujące w pobliżu siedlisk ludzi, mogą inwestować część zysków w naprawę ekologii, sadzenie drzew bądź inaczej angażować się społecznie i finansowo w dobrobyt mieszkańców. To może też być określone mianem CSR (Corporate Social Responsibility), czyli biznes, odpowiedzialny społecznie.

Zrównoważony biznes również dba o swoich pracowników, więc przeznaczenie części zysków na polepszenie ich dobrobytu, jest kolejnym sposobem na prowadzenie ekonomicznego aspektu w firmy w sposób zrównoważony. Dobrobyt pracowników sięga poza warunki pracy i sprawiedliwe wynagrodzenie (to są podstawy). Jako przykład, możemy pomyśleć o programach, wspomagających dzieci pracowników w nauce (na przykład darmowe lekcje językowe, darmowe przedszkola przy siedzibie). Innym sposobem jest redystrybucja części zysków przedsiębiorstwa między pracownikami, ponad ich podstawową pensję.

Kapitał ludzki, czyli społeczna linia przewodnia

Częściowo już omówiliśmy to w poprzednim punkcie, na przykładach, jak firma może inwestować w kapitał ludzki. W tradycyjnym biznesie, kapitał ludzki jest zwykle rozumiany jako pracownicy i ich wiedza. Natomiast w zrównoważonym biznesie przyjmujemy bardziej holistyczne podejście. Kapitał ludzki to jak najbardziej pracownicy, ale również społeczność, którą działania firmy w jakiś sposób dotykają, nawet gdy społeczność ta nie jest klientem przedsiębiorstwa. 

Inwestycje w rozwój regionalny bądź też krajowy są jak najbardziej odpowiednim działaniem biznesu stosującego zrównoważony rozwój. Takie inwestycje nie zawsze będą miały bezpośrednio charakter finansowy – organizacja imprez dla całej społeczności, fundusze na rozwój przedsiębiorczości czy nawet dni otwarte firmy to są dobre praktyki, warte rozważenia. 

Kapitał naturalny, czyli ekologiczna linia przewodnia

Tutaj właśnie mamy dbanie o środowisko i zasoby, z których korzystamy. Samo bycie eko firmą nie oznacza, że jesteśmy zrównoważonym biznesem. Możemy być zero waste, ale stosować nieuczciwe praktyki zatrudnienia. Możemy mieć ekologiczną uprawę, ale stosować nieuczciwe marże, które wzbogacają wyłącznie właścicieli firmy. 

zrównoważony biznes

Aby biznes wprawdzie rozwijał się w zrównoważony sposób, potrzebujemy obecności i balansu między trzema liniami przewodnimi, które biorą pod uwagę Ludzi, Planetę i Zysk jednocześnie.

Korzyści z bycia zrównoważonym biznesem

Tak jak już wspomniałam, zrównoważony rozwój w biznesie powoli przestaje być modą i zaczyna być wymaganiem. Coraz więcej korporacji adaptują ten model działania i stosują Sustainability Reporting. Według badania BCG/MIT[1] 60% firm już mają zrównoważony rozwój wprowadzony w swoją strategię, podczas gdy 90% rozważa, by to uczynić, a 25% uważa za przewagę konkurencyjną. Jakie dodatkowe korzyści możemy odnieść z bycia zrównoważonym biznesem?

Przyciąganie najlepszych talentów

Ambitni i patrzący w przyszłość talenty zwykle bardziej dbają o to, dla kogo pracują. Jeżeli chcesz być pracodawcą pierwszego wyboru dla takich osób, musisz zademonstrować, że misja i wartości twojej firmy są godne ich uwagi. Zamiast walczyć o talenty na rynku pracy, znajdziesz je pukające w drzwi twojej firmy. 

Lepsza widoczność marki

Konkurowanie ceną już jest przeszłością. Konsumentom bardziej zależy na etycznej stronie biznesu i wartościach firmy, które są zgodne z ich własnymi. Szczególnie wchodzące pokolenie Z nie pomija takie informacje. Tak samo jak informacje o nieuczciwych praktykach, które praktycznie natychmiastowo stają się viral i mogą zrujnować reputację firmy na długo.

Zwiększenie produktywności 

Zaangażowani pracownicy pracują lepiej. A więc zarówno jakość pracy, jak i jej produktywność ulegają znaczącej poprawie w biznesie, działającym według zasad zrównoważonego rozwoju. 

Zmniejszenie kosztów i odpadów

Dbanie o środowisko niemal zawsze pociąga za sobą redukcję odpadów działalności i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Unikamy marnotrawstwa, przez co też redukujemy nasze koszta. Działamy optymalnie pod względem ekonomicznym i dbamy o odnawialność wykorzystywanych przez nas zasobów dla przyszłych pokoleń.


[1] https://www.imd.org/research-knowledge/articles/why-all-businesses-should-embrace-sustainability/