Równowaga Eco

Zrównoważony Rozwój w życiu i biznesie

Główna » O nas

O nas

zastosowania sztucznej inteligencji

Równowaga Eco jest projektem Z Game Changers Pte. Ltd. Na rynku Polskim działamy wraz z platformą Brain Makeover, która również jest projektem Z Gamę Changers.

Naszym głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat klimatu i zrównoważonego rozwoju, oraz jednanie odpowiedzialne społeczności pracującej w kierunku zwiększenia dobrobytu społecznego i środowiskowego.

Naszą działalność kierujemy zarówno do osób indywidualnych jak i firm. Na poziomie jednostki, pragniemy kształtować bardziej odpowiedzialne i poinformowane postawy. Dla podmiotów gospodarczych pragniemy pomóc w budowaniu ekologicznego modelu biznesowego oraz wprowadzenie zasad Gospodarki Obrotowej.

Profil Eco i Eco Trustmark

„Zobowiązujemy się wspierać pozytywne zmiany na naszej planecie i być uczciwym, udostępniając informacje o działaniach na rzecz środowiska”.

Jedna osoba nie może zmienić świata. Ale jedna osoba może przekazać wiadomość, która to uczyni, inspirując rzesze.

Poprzez inspirację osób w dziedzinie ekologii dążymy do zjednania społeczności wokół celów zrównoważonego rozwoju
Natasha Syed
założycielka

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, kliknij w logo wybranego celu, aby przeczytać więcej.

Dobre zdrowie i jakość życia
działanie w dziedzinie klimatu

Współpraca na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Organizacja akcji społecznych, akcji edukacyjnych, szerzenie wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju i inne. Współpraca z firmami może polegać na doradztwie w dziedzinie Zrównoważonego Biznesu i Projektowania produktów i usług (UX Design) dla Gospodarki Obrotowej.