SDG 9 – Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Lekcja
Materials

Cel zrównoważonego rozwoju nr 9 dotyczy budowy odpornej infrastruktury, promowania sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej industrializacji oraz wspierania innowacji. ONZ podkreśla, że ​​aby osiągnąć postęp, potrzebujemy więcej inwestycji w zaawansowane technologie, a także musimy udostępniać rozwiązania ludziom w krajach rozwiniętych na całym świecie.

Uprzemysłowienie i poprawa infrastruktury mogą stworzyć wiele miejsc pracy, zmniejszając bezrobocie w biedniejszych krajach. Lepsza łączność umożliwiłaby tworzenie jeszcze większej liczby miejsc pracy, wraz ze szkoleniem i edukacją mieszkańców. Innowacje mogą pomóc zwiększyć produktywność na całym świecie i zmniejszyć wpływ emisji lub opracować nową technologię w kierunku gospodarki bezemisyjnej.

Zadania, wyznaczone przez cel, są skierowane do decydentów, jednak jednostki mogą pomóc przyspieszyć ten proces. Jak zwykle, możliwości osobistego działania są wytyczone poprzez głosowanie i lobbowanie na rzecz polityki wspierającej cel 9, wymianę informacji w mediach społecznościowych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierającymi kraje rozwijające się.