SDG 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Lekcja
Materials

Postęp technologiczny, nierówności płci i nieuczciwe praktyki pracy w krajach rozwijających się zagrażają przetrwaniu ludzi i narodów. Rosnąca populacja stwarza większe zapotrzebowanie na pracę, jednak postępująca automatyzacja zmniejsza liczbę dostępnych miejsc pracy. Zwiększa to przepaść między klasami społecznymi i wywołuje niepokoje społeczne. Cel zrównoważonego rozwoju 8 – godna praca i wzrost gospodarczy rozwiązuje ten problem.

Zadania SDG-8 są następujące:

 • Zrównoważony wzrost gospodarczy;
 • Dywersyfikacja, wprowadzanie innowacji i ulepszenia w celu zwiększenia produktywności ekonomicznej;
 • Promowanie polityk wspierających tworzenie miejsc pracy i rozwijające się przedsiębiorstwa;
 • Poprawa efektywności wykorzystania zasobów w konsumpcji i produkcji;
 • Pełne zatrudnienie i godna praca za równą płacę;
 • Promowanie zatrudnienia, edukacji i szkolenia młodzieży;
 • Wyeliminować współczesne niewolnictwo, handel ludźmi i pracę dzieci;
 • Ochrona praw pracowniczych i bezpiecznego środowiska pracy;
 • Promowanie korzystnej i zrównoważonej turystyki;
 • Powszechny dostęp do usług bankowych, ubezpieczeniowych i finansowych;
 • Zwiększenie pomocy na wsparcie handlu;
 • Opracowanie globalnej strategii zatrudnienia młodzieży.

Działania osobiste

Co możesz zrobić jako osoba fizyczna w odniesieniu do SDG 8? Przede wszystkim, zwracaj większą uwagę na pochodzenie spożywanych produktów. Niezwykle niska cena może oznaczać, że pracownicy, którzy wytworzyli produkt, mogą nie być traktowani sprawiedliwie, a ich pensja nie odzwierciedla tego, na co zasługują. Produkt może być również wykonany przez dzieci. Sprawdź, jakie praktyki stosują firmy i kupuj tylko od etycznych korporacji.

Wspieraj kobiety i młodych liderów na rynku pracy. Kobiety nadal są niedopłacane, dyskryminowane lub odmawia się im zatrudnienia ze względu na płeć. Często są nawet dyskryminowane przez inne kobiety, które znajdują się wyżej w hierarchii. Nie akceptuj takich zachowań i stań w obronie kobiet na rynku pracy.

Masz ofertę pracę dla kobiet? Możesz ją opublikować na portalu BrainMakeover.

Młodzi ludzie są naszymi przyszłymi liderami. Podczas gdy stworzyliśmy konsumpcjonizm jako styl życia i sprawiliśmy, że planeta ucierpiała, obecne pokolenie millenialsów i pokolenie Z wchodzące na rynek pracy mają znacznie inne nastawienie. Są nadzieją na uratowanie Ziemi i potrzebują okazji, aby zostać liderami, którymi my powinniśmy byli być. Wspieraj młodych ludzi szkoleniami (jeśli jesteś decydentem), opieką mentorską i poradami.

Jeśli sam jesteś początkującym liderem – upewnij się, że Twój styl przywództwa godzi się z potrzebami świata. Zainwestuj w swoją edukację i rozwój oraz trenuj swoje umiejętności miękkie, aby mieć nastawienie na wygrywanie dla wszystkich – ludzi, planety i zysków dla firmy w zrównoważony sposób.