SDG 7 – Czysta i dostępna energia

Lekcja
Materials

Celem SDG 7 – Czysta i dostępna energia – jest zapewnienie wszystkim dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii elektrycznej do 2030 r. Nacisk kładziony jest na energię odnawialną, inwestowanie w którą zdecydowanie zachęca. W przypadku nowego rodzaju energii należy zbudować nową infrastrukturę, która będzie ją dostarczać, co w rzeczywistości jest całkiem dobrą rzeczą.

W 2017 roku energetyka odnawialna zatrudniała 10,3 mln osób! To dużo miejsc pracy, biorąc pod uwagę, że obecnie tylko około 20% całej energii na świecie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Wyobraź sobie, że gdy odsetek ten osiągnie 100%, można by stworzyć 5 razy więcej miejsc pracy! A to tylko po to, aby zapewnić nowy rodzaj energii elektrycznej obecnym odbiorcom.

Obecni konsumenci nie stanowią całej populacji. Około 13% świata żyje bez prądu. Są to regiony wiejskie o złych warunkach życia i niewielkich możliwościach ekonomicznych dla ludzi. Gdyby mieli oni dostęp do elektryczności, ich warunki by się poprawiły, ich gospodarka poprawiłaby się, stworzono by więcej miejsc pracy, a ubóstwo znacznie zmniejszyło się.

Innym wskaźnikiem wskazującym na zapotrzebowanie na energię odnawialną są 3 miliardy ludzi, którzy gotują na niezdrowych paliwach. Powoduje to ogromne zanieczyszczenie środowiska, a także zagraża życiu ludzi w pobliżu. Najbardziej dotknięte regiony to Afryka Subsaharyjska.

Co możesz zrobić?

Po pierwsze, wspieraj projekty, które dążą do zapewnienia dostępu do niezawodnej i odnawialnej energii osobom, które jej jeszcze nie posiadają. Może to być wsparcie finansowe (darowizna) na projekty lub Twój czas na wolontariat. Po drugie, kiedy tylko możesz, opowiadaj się za odnawialnymi źródłami energii. Im więcej jej wykorzystujemy i żądamy, tym większa jest presja na firmy, aby konkurowały w tym środowisku, oferując inną cenę za swoje usługi.

Aby być konkurencyjnymi, firmy zajmujące się energią odnawialną muszą ulepszyć istniejące technologie i uczynić je bardziej wydajnymi, tak aby kosztowały mniej niż konkurencja w celu zdobycia rynku. Technologie te można następnie zastosować w większej liczbie regionów i wykorzystać do inwestycji i rozwoju w regionach bez elektryczności, aby przyspieszyć rozkwit gospodarczy. Ale kiedy nikt nie żąda odnawialnej energii elektrycznej, firmy nie chcą wchodzić na rynek – nie ma wystarczającego zysku, aby inwestycje były trwałe. Musi być skala i popyt.