SDG 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

Lekcja
Materials

Problem nie polega na niewystarczającym zaopatrzeniu w wodę. Problemem jest nierówna dystrybucja wody. Motywacją Szóstego Celu Zrównoważonego Rozwoju jest zapewnienie wszystkim dostępu do wody i warunków sanitarnych. Prze niewystarczającą infrastrukturę w krajach słabiej rozwiniętych gospodarczo, każdego roku miliony ludzi umierają z powodu niedostatecznego zaopatrzenia w wodę lub złych warunków sanitarnych.

ONZ szacuje, że do 2050 r. Ponad dwa miliardy ludzi nie będzie miało odpowiedniego dostępu do świeżej wody. Jest to jednak jedno z podstawowych praw człowieka (i jego potrzeb). Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała do dbania o higienę wodną wszystkich ludzi, ponieważ to, co dostaje się do kanalizacji, zanieczyszcza wszystko dookoła, obniżając jakość przyszłego zaopatrzenia w wodę.

Istnieje wiele organizacji pozarządowych i wolontariuszy, którzy już pracują nad opracowywaniem trwałych rozwiązań i rozwiązywaniem problemów sanitarnych w krajach, w których jest to jeden z głównych problemów. Ty też możesz się zaangażować! Skontaktuj się z lokalnymi mieszkańcami, aby dowiedzieć się, w jakich inicjatywach chcesz uczestniczyć. Wspieraj finansowo (jeśli jest to możliwe bez nadwyrężania budżetu) organizacje non-profit opracowujące rozwiązania dla dotkniętych regionów.

Weź udział w kampaniach edukacyjnych i dowiedz się więcej o typach problemów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi podczas Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Toalety (tak, toalety mają swój dzień świętowania, dzieje się to 19 listopada). I odpowiedzialnie korzystaj z zasobów wodnych – dla swojej przyszłości i przyszłości planety i wszystkich ludzi, z którymi się nią dzielisz.