SDG 5 – Równość Płci

Lekcja
Materials

Piąty Cel Zrównoważonego Rozwoju – Równość płci – wzywa społeczeństwa na całym świecie do wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. W rozwiniętych krajach sytuacja ulega stopniowej poprawie, jednak oprócz równości gwarantowanej politycznie, wiele kobiet nadal doświadcza dyskryminacji, takiej jak “szklany sufit” lub nierówne wynagrodzenie. Ponadto, nadal jest praktykowana przemoc domowa i łamanie praw kobiet bez wystarczającej ochrony tych praw i bezpieczeństwa przez organy porządku publicznego.

Dyskryminacja może rozpocząć się już w młodym wieku. W niektórych częściach Afryki, Chin i na Bliskim Wschodzie wiele dziewcząt nadal jest ofiarami FGM (female genital mutilation) – okaleczania żeńskich narządów płciowych. Osiągnięto spadek tych praktyk o 30%[1], ale to nie wystarczy. Ta bolesna i niebezpieczna procedura, wykonywana bez zgody kobiety, nie powinna mieć miejsca! Procedura nie przynosi żadnych korzyści kobietom, tylko powoduje problemy zdrowotne i urazy psychiczne. Najczęstszym czynnikiem stojącym za zabiegiem jest ukształtowanie kulturowe.

Przymusowe małżeństwo przed 18 rokiem życia dotyka 750[1] milionów dziewcząt na całym świecie. Nie trzeba dodawać, że te dziewczyny nie mają nic do powiedzenia w planowaniu rodziny i są pozbawione wszelkich praw. Spośród wszystkich zamężnych kobiet na całym świecie ponad połowa nie może samodzielnie podejmować decyzji dotyczących stosunków seksualnych. Nadużycia i przemoc domowa to powszechny problem, z którym wciąż boryka się wiele kobiet.

Zadania SDG-5 są następujące:

  • Skończyć z dyskryminacją kobiet;
  • Skończyć z przemocą i wykorzystywaniem kobiet i dziewcząt;
  • Wyeliminowanie przymusowego małżeństwa i okaleczania narządów płciowych;
  • Docenianie bezpłatnej opieki świadczonej przez kobiety i promowanie wspólnych obowiązków domowych;
  • Zapewnienie pełnego udziału kobiet w przywództwie i podejmowaniu decyzji;
  • Powszechny dostęp do zdrowia i praw reprodukcyjnych;
  • Równe prawa do zasobów ekonomicznych, własności nieruchomości i usług finansowych;
  • Promowanie i wzmocnienie pozycji kobiet za pomocą technologii;
  • Przyjęcie i wzmocnienie polityk i egzekwowalnych przepisów dotyczących równości płci.

Kiedy spotykasz lub znasz kogoś, kto jest ofiarą przemocy domowej i narusza prawa kobiet i dziewcząt, nie milcz! Uzyskaj pomoc, wyrażaj swoje obawy, zapobiegaj rozprzestrzenianiu się nadużycia. W miejscu pracy należy zapewnić równość płci w zakresie wynagrodzeń, możliwości rozwoju zawodowego i traktowania kobiet z szacunkiem. Wspieraj polityki, organizacje i inicjatywy, które walczą o prawa kobiet i pomagają kobietom w krajach rozwijających się uzyskać dostęp do edukacji. Sprawdź również mój portal promujący pozycję zawodową kobiet.

Dyskusja

Czy zauważasz, w jaki sposób kobiety są dyskryminowane w Polsce? Jeżeli tak – opisz swoją perspektywę w komentarzu poniżej. Spróbujmy pomyśleć, w jaki sposób możemy te sytuacje naprawić? Przejrzyj komentarze innych uczestników i zaangażuj się w kulturalną dyskusję.


[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation