SDG 4 – Dobra Jakość Edukacji

Lekcja
Materials

Cel Zrównoważonego Rozwoju 4 – Edukacja wysokiej jakości dąży do zapewnienia integracyjnej i sprawiedliwej edukacji oraz promowania możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich, aby stworzyć postępowe i zdrowe społeczeństwo.

Wykształcone społeczeństwo jest potężnym motorem gospodarczego wzrostu kraju. Kiedy każdy ma dostęp do edukacji, wiele problemów zostaje wyeliminowanych lub ich wpływ słabnie – ubóstwo, nierówności płci, praca dzieci i przeludnienie.

Edukacja a wzrost liczby ludności

Istnieje negatywna korelacja między poziomem wykształcenia kobiet a wzrostem liczby ludności. Ze względu na ograniczone i ograniczone zasoby na naszej planecie musimy spowolnić rosnącą populację, dla której najlepszym narzędziem jest edukacja. Wykształcone kobiety mają lepszy dostęp do zatrudnienia, czują się upoważnione do podejmowania decyzji dotyczących rodziny i dzieci oraz często decydują się na posiadanie mniejszej liczby dzieci, aby skorzystać z możliwości zawodowych.

Zadania 4 Celu

Wśród zadań w SDG-4 znajdziemy:

  • Bezpłatna edukacja na poziomie podstawowym i średnim, równy dostęp do wysokiej jakości edukacji podstawowej;
  • Równy dostęp do przystępnego cenowo szkolnictwa technicznego, zawodowego i wyższego;
  • Zwiększenie liczby osób z odpowiednimi umiejętnościami, aby odnieść sukces finansowy;
  • Eliminacja dyskryminacji w edukacji;
  • Powszechna umiejętność czytania i liczenia;
  • Zwiększenie podaży wykwalifikowanych nauczycieli;

Wśród celów możemy znaleźć edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa. Charakterystyka tego celu wiąże się z potrzebami promowania zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, różnorodności kulturowej i niestosowania przemocy. Ten punkt ma zasadnicze znaczenie zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Sytuacja globalna

Podczas gdy głównym celem SDG jest poprawa dostępu do edukacji w krajach rozwijających się, powinniśmy również ponownie rozważyć systemy edukacji w krajach rozwiniętych. Czy wyposażamy nasze dzieci we wszystko, co powinny wiedzieć o życiu? Czy osobiście zdobyłeś wystarczające wykształcenie, aby wiedzieć, jak poprawnie się komunikować, jak zarządzać swoimi finansami osobistymi lub jak radzić sobie ze stresem?

Kontynuuj edukację przez całe życie i poszerzaj swoje horyzonty.