SDG 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Lekcja
Materials
Dobre zdrowie i jakość życia

Cel Zrównoważonego Rozwoju 3 – Dobre zdrowie i samopoczucie ma 13 mniejszych celów, których dążą do poprawy zdrowia i oczekiwanej długości życia ludzi w każdym wieku na całym świecie. Szczególną uwagę zwraca się na śmiertelność matek i przedwczesną śmierć dzieci poniżej 5 roku życia. Dostęp do dobrej opieki psychiatrycznej jest jednym z podstawowych praw człowieka i nadal, na podstawie szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, około połowy świata nie ma dostępu do podstawowych usług zdrowotnych.

Zdrowie psychiczne

Poprawa i promocja zdrowia psychicznego są niektórymi z celów. Zdrowie psychiczne pogarsza się na całym świecie, a częstsze występowanie depresji jest spowodowane szybkim tempem postępu technologicznego, środowiskowymi czynnikami stresogennymi, niepokojem ekologicznym i nadmiarem informacji. Ludzie są zdezorientowani zmianami i stresorami. Jednak nowoczesny styl życia, którym podąża większość populacji, nie sprzyja zmniejszeniu wpływu stresorów.

Inne cele

Wśród innych celów znajdują się:

  • Walka z chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi;
  • Zapobieganie i leczenie uzależnień oraz wdrażanie kontroli tytoniu;
  • Zmniejszenie liczby obrażeń i ofiar śmiertelnych na drogach;
  • Powszechny dostęp do opieki seksualnej i reprodukcyjnej, planowania rodziny i edukacji;
  • Osiągnięcie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i zwiększenie finansowania opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się

Jaką rolę możesz odegrać w realizacji tego celu?

Po pierwsze – upewnij się, że dbasz o własne zdrowie – psychiczne i fizyczne. Ćwicz, dobrze się odżywiaj, medytuj i wykonuj rutynowe badania lekarskie. Powstrzymaj się od palenia i zredukuj alkohol (jeśli dotyczy). Zaszczep się i upewnij się, że Twoje dzieci są zaszczepione.