SDG 2 – Zero Głodu

Lekcja
Materials
Zero głodu cel zrównoważonego rozwoju

Cel zrównoważonego rozwoju nr 2 – Zero głodu podkreśla rosnący globalny głód i brak bezpieczeństwa żywnościowego, a także trudności w zaspokojeniu zapotrzebowania rosnącej populacji na żywność. Najbiedniejsze kraje w połączeniu z najszybszym wzrostem liczby ludności cierpią z powodu zwiększonego głodu, przy czym najbardziej dotknięte regiony to subsahara, południowa i zachodnia Azja.

Dostęp do żywności

Żywność, podobnie jak woda, jest podstawową potrzebą człowieka, a także podstawowym prawem człowieka, a my, jako społeczeństwo globalne, musimy zapewnić każdemu na naszej planecie wystarczający dostęp do pożywienia. Aby to osiągnąć, potrzebujemy globalnej współpracy, zmian politycznych, a także wsparcia ze strony osób, które są chętne do finansowego wsparcia regionów dotkniętych głodem i wolontariuszy, aby pomóc w edukacji mieszkańców.

Marnowanie jedzenia

Musimy również ograniczyć marnowanie żywności i jeść bardziej świadomie. Marnowanie mniejszej ilości żywności umożliwi bardziej produktywne wykorzystanie istniejących zasobów żywnościowych. Rosnące zapotrzebowanie na produkty, które są w konsekwencji marnowane, przyczynia się do globalnego ocieplenia poprzez dodawanie odpadów na wysypiskach i wymuszanie wzrostu powierzchni wykorzystywanych do celów rolniczych i hodowlanych. Obszary te to często lasy, które są eliminowane w celu uprawy żywności i zwierząt.

Upewnij się, że spożywasz swoje jedzenie w sposób odpowiedzialny i bądź bardziej otwarty na globalny problem głodu. W miarę możliwości, wspieraj kraje rozwijające się.