SDG 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Lekcja
Materials

Znaczenie partnerstwa można również odnaleźć w Ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Ostatnim celem zawartym w Ramach i ostatnim, jaki pozostał nam do uwzględnienia w tym kursie, jest Partnerstwo dla Celów – SDG 17. Ideą celu jest wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ten ostatni cel ma 19 konkretnych zadań i możesz je zobaczyć tutaj. Wśród celów, które mogą zostać przyjęte przez jednostki, są:

  • Dzielenie się wiedzą
  • Współpraca w zakresie dostępu do nauki, technologii i innowacji;
  • partnerstwa publiczne, publiczno-prywatne i społeczeństwa obywatelskiego.

ONZ apeluje do osób takich jak ty, aby działały w społecznościach, tworzyły grupy i przyłączały się do istniejących inicjatyw. Wyjdź, nawiąż kontakty i rozpowszechniaj informacje! Zmieńmy nasz sposób myślenia i stańmy się częścią globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju!

Jeżeli masz pomysł na współpracę z Równowagą Eco lub Brain Makeover, zawsze chętnie angażujemy się w inicjatywy wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju. Możesz poczytać więcej o możliwościach współpracy z nami.