SDG 16 – Pokój, Sprawiedliwość i Silne Instytucje

Lekcja
Materials

Podstawą 16 celu zrównoważonego rozwoju ONZ – Pokój, Sprawiedliwość i Silne Instytucje są prawa człowieka, dobrobyt dzieci, przeciwdziałanie handlu ludźmi oraz tworzenie pokojowych i integracyjnych społeczeństw. Aby zapobiec wojnom i zapewnić dostęp do podstawowych potrzeb ludzkich, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, wolność słowa i bezpieczeństwo.

Cel ten można osiągnąć tylko w obecności silnych i niezawodnych instytucji, wolnych od korupcji i obejmujących wszystkie społeczeństwa, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego czy wyznaniowego. Czasami do zniesienia dyktatury może być wymagana interwencja międzynarodowa, ale ONZ wzywa także wszystkich obywateli do aktywnego angażowania się w proces budowania nacji, m.in. aktywnego udziału w procesach wyborczych.

W czasach zawirowań politycznych i niestabilności gospodarczej, zwłaszcza gdy w grę wchodzą kontrowersyjne kwestie, takie jak prawa człowieka, wolność słowa czy bezpieczeństwo środowiska, ludzie mogą czuć się zrezygnowani i niechętni do podjęcia działań. Myśli typu „Nie jestem w stanie niczego zmienić”, „Mój głos nie ma znaczenia”, „Nawet z nowym rządem nic się nie zmieni” są zniechęcające i mogą przekonać ludzi, że lepsza byłaby bezczynność i nie marnowanie energii na rozwiązanie. Ale nadziei nigdy nie należy tracić, a prawo do wyboru swojego przywódcy, przywódcy kraju, powinno być zawsze wykonywane.

Możesz żyć w rozwiniętym społeczeństwie, stabilnym politycznie i bezpiecznym. Możesz mieć dostęp do wszystkich podstaw, których potrzebujesz, a nawet więcej – edukacji, zdrowia, wolności słowa. Ale co z tematem środowiskowym? Czy zwracasz uwagę, gdy potencjalni przywódcy krajów wyrażają swoje opinie w tych kwestiach? Czy w procesie podejmowania decyzji bierzesz pod uwagę, kto powinien przewodzić krajowi?

Opis celu [PDF]

Strona ONZ z celem