SDG 15 – Życie na lądzie

Lekcja
Materials

Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 15 – Życie na lądzie ma na celu przede wszystkim ochronę lasów, ziemi oraz rdzennej ludności i zagrożonych gatunków:

  • Walka ze zmianami klimatycznymi;
  • Ochrona bioróżnorodności;
  • Ochrona domów rdzennej ludności;
  • Wzmocnienie zarządzania zasobami naturalnymi;
  • Zwiększenie produktywności ziemi.

Znaczącym przełomem, który ONZ osiągnęła do tej pory w tym celu, jest utworzenie w 2018 roku we współpracy z firmą Mars fundacji o nazwie The Lion’s Share. Fundacja zbiera pieniądze ze składek organizacji partnerskich, które w swojej reklamie wykorzystują lwy. Obecnie wysokość składek wynosi 0,5% wydanych na reklamę, a celem jest zebranie 100 milionów dolarów rocznie przez trzy lata (wyobraź sobie, ile pieniędzy korporacje wydają na reklamy!). Fundusze zostaną przeznaczone na ochronę przyrody.

Osobiste działania w obszarze tego celu ONZ są niezliczone. Od sadzenia drzew, po wspieranie ekologicznych rolnictw i wspomaganie ochrony zagrożonych gatunków. Możesz znaleźć ciągle rosnącą bibliotekę pomysłów i porad do wsparcia tego celu, przeglądając tematy na naszym portalu otagowane jako SDG-15.