SDG 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Lekcja
Materials

Ze względu na rosnącą populację światowe zasoby nie będą już zrównoważone, aby zapewnić obecny styl życia wszystkich ludzi. Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 14 – Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja wzywa do znalezienia nowych sposobów produkcji, które są bardziej zoptymalizowane, a także do zmodyfikowania naszych wzorców konsumpcji.

Zamysłem celu jest poprawa ogólnej wydajności, zwłaszcza w odniesieniu do energii, wody i pożywienia. Jak mówi ONZ, „więcej i lepiej za mniej”.

Oto niektóre z natychmiastowych działań, które możesz podjąć:

  • Zmniejsz ilość odpadów;
  • Używaj mniej plastiku;
  • Recykling;
  • Uważaj na zużycie wody;
  • Uważaj na swoje jedzenie – skąd pochodzi, jak jest produkowane;
  • Naucz się czytać etykiety i preferuj produkty przyjazne dla środowiska;
  • Wspieraj inicjatywy mające na celu ochronę naszych zasobów, podpisując otwarte petycje, kiedy tylko możesz.

Przejrzyj artykuły, pomagające lepiej zrozumieć SDG-12.