SDG 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Lekcja
Materials

Cel zrównoważonego rozwoju 11 – Zrównoważone miasta i społeczności uznaje potrzebę tworzenia nowych, inteligentnych miast z ulepszoną infrastrukturą i zrównoważonymi źródłami energii, aby zaspokoić potrzeby rosnącej globalnej populacji. W ramach tego celu wyznaczono 10 zadań, które możemy wykorzystać jako punkt odniesienia przy wprowadzaniu zmian.

Cel mieszkaniowy

Niektóre cele wymagają zaangażowania na poziomie politycznym, podczas gdy na inne mogą wpływać jednostki. Jednym z celów globalnych jest mieszkalnictwo.

Zapewnienie bezpiecznego i niedrogiego zakwaterowania. Wraz ze wzrostem populacji w wieku sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego wielu młodych ludzi może stawić czoła sytuacji, w której do czasu ukończenia studiów ich zawód nie będzie miał znaczenia. Musimy zapewnić dostępność mieszkań dla wszystkich, niezależnie od poziomu dochodów.

Poziom polityczny

Inne cele realizowane głównie na poziomie politycznym, wymagają projektu infrastruktury:

  • Niedrogie i zrównoważone systemy transportowe;
  • Integracyjna i zrównoważona urbanizacja;
  • Zapewnienie dostępu do bezpiecznych i integracyjnych zielonych przestrzeni publicznych;
  • Wdrożenie polityk włączania, efektywnego gospodarowania zasobami i ograniczania ryzyka katastrof;
  • Silne planowanie rozwoju krajowego i regionalnego;
  • Ograniczenie negatywnych skutków klęsk żywiołowych.

Co możemy zrobić jako osoby indywidualne

  • Wspieraj najsłabiej rozwinięte kraje w rozwoju zrównoważonego i odpornego budownictwa (darowizny, praca wolontariat w krajach rozwijających się);
  • Chroń światowe dziedzictwo kulturowe i naturalne – w jaki sposób możesz to zrobić?
  • Zmniejszyć wpływ miast na środowisko – jaką rolę możemy grać jako społeczeństwo w tworzeniu zrównoważonych miast?

Dyskusja

Wybierz jeden z punktów powyżej i zaproponuj swoje rozwiązanie lub wsparcie zadania. Nie musi to być coś bardzo wielkiego – każda mała zmiana na lepsze się liczy!