SDG 10 – Mniej nierówności

Lekcja
Materials

SGD 10 narodził się, aby zaradzić nierównościom zarówno między krajami, jak i wewnątrz nich. Dyskryminacja ma miejsce na wielu frontach, co podważa koncepcję równości społecznej, a także szkodzi postępowi społeczeństw. Może również prowadzić do depresji, agresji i wyższych wskaźników przestępczości. Ludzie, którzy dopuszczają się aktów terroru, nie rodzą się źli, ale wykluczenie społeczne, dyskryminacja i wynikająca z tego frustracja mogą skłonić dobrą osobę do nieludzkich czynów.

Jeśli traktujemy wszystkich jednakowo i z szacunkiem, tworzymy kwitnące, wspierające się i integrujące społeczeństwo, w którym ludzie pomagają sobie nawzajem w pokonywaniu wszelkich trudności, w tym zmian klimatycznych.

Zadania SDG-10 są następujące:

  • Zmniejszenie nierówności dochodowych;
  • Promowanie powszechnej integracji społecznej, gospodarczej i politycznej;
  • Zapewnienie równych szans i zakończenie dyskryminacji;
  • Przyjęcie polityki fiskalnej i społecznej promującej równość;
  • Lepsza regulacja globalnych rynków i instytucji finansowych;
  • Większa reprezentacja krajów rozwijających się w instytucjach finansowych;
  • Odpowiedzialne i dobrze zarządzane polityki migracyjne;
  • Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się;
  • Zachęta do pomocy rozwojowej i inwestycji w krajach najsłabiej rozwiniętych;
  • Zmniejszenie kosztów transakcyjnych przekazów pieniężnych imigrantów.

Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, każdy z nas jest elementem układanki, z której składa się cała planeta. Potrzebujemy wszystkich elementów, aby obraz był holistyczny. Wszyscy jesteśmy ludźmi, więc zachowujmy się z godnością wynikającą z naszej bardziej inteligentnej natury.

Dyskusja

Jakie formy dyskryminacji zauważasz w Polsce? Wybierz jeden rodzaj i opisz w komentarzu poniżej. Czy masz pomysł – jak możemy temu zaradzić? Poczytaj też komentarze innych i podziel się swoimi przemyśleniami na temat ich wpisów.