SDG 1 – Koniec z Ubóstwem

Lekcja
Materials
Koniec z ubóstwem - opis celu

Pierwszym celem zrównoważonego rozwoju jest wyeliminowanie ubóstwa, które definiuje się jako życie za mniej niż 1,90 USD dziennie. Są to, niestety, warunki, których wciąż doświadcza prawie 800 milionów ludzi (to prawie 2,5 razy więcej niż cała populacja Stanów Zjednoczonych)! Oznacza to, że 11% całego świata jest niedożywionych, bez dostępu do edukacji, odpowiednich warunków życia i są szczególnie podatni na zmiany klimatyczne.

Chociaż nie możesz sam powstrzymać ubóstwa, powinieneś zrozumieć, że rzeczy, które codziennie bierzesz za coś oczywistego, nie są nawet w najśmielszych snach takie dla wielu ludzi! Powinieneś także zdawać sobie sprawę, że to, co jest dla ciebie naprawdę niewielką kwotą (na przykład obiad dla dwojga w przeciętnym miejscu), dla niektórych może być miesięcznym budżetem.

Większość ludzi dotkniętych poważnym ubóstwem żyje w Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej. Dlatego warto pomagać organizacjom, które specjalizują się w pomocy tym regionom. Istnieje wiele sposobów zaangażowania się i pomocy potrzebującym. Przekazanie pieniędzy nie zawsze jest możliwe, ale nie zawsze też jest najlepszym rozwiązaniem.

Jak pomóc w osiągnięciu celu (bez wydawania pieniędzy)

  • Zgłaszaj się jako wolontariusz, aby udać się do biednych regionów, aby wziąć udział w projekcie, takim jak budowa szkoły, nauczanie dzieci lub angażowanie się w inne działania związane z budowaniem społeczności i edukacją;
  • Zwiększaj świadomość osób z twoich kręgów społecznych. Możesz sam zorganizować akcję, a może nawet zaangażować swoją firmę. Bądź kreatywny i proaktywny;
  • Podaruj to, czego nie używasz – nie powinny to być towary łatwo psujące się lub rzeczy, których po prostu już nie potrzebujesz. Masz do czynienia z innymi ludźmi, więc powinieneś upewnić się, że to, co ofiarujesz, jest tym, czego naprawdę potrzebują. Upewnij się również, że przekazane przez ciebie rzeczy są w odpowiednim stanie i nadal nadają się do użytku. Uszczęśliw kogoś, zamiast po prostu zaznaczać pole darowizny na liście rzeczy do zrobienia.
  • Pomagaj również w swoim regionie. Podczas gdy niektórzy ludzie mogą żyć za więcej niż 1,9 USD dziennie, ze względu na wyższe koszty utrzymania w różnych krajach, nadal mogą znajdować się poniżej progu ubóstwa. Dowiedz się, jak możesz pomóc lokalnie, nie mijaj ludzi bezdomnych i które próbują zarobić na chleb, sprzedając swoje rzeczy na ulicy. Może masz jedzenie, którym możesz się podzielić (albo kupić). Nie czuj się onieśmielony, oferując, by zapłacić za ich posiłek, lub po prostu kup im jedzenie bez pytania.