Równowaga Eco

Zrównoważony Rozwój w życiu i biznesie

Główna » Kursy » Cele zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals)

Cele zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals)

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych opracowała ramy eliminacji ubóstwa, ratowania planety i zwiększania dobrobytu na świecie. Ramy składają się z 17 celów, które ONZ stara się osiągnąć do 2030 r. Bardzo zachęcające jest obserwowanie, że rządy, organizacje pozarządowe i społeczności biznesowe na całym świecie wspierają i zachęcają do realizacji celów. Wyobraź sobie, że gdyby więcej ludzi zaangażowało się w te działania na poziomie społeczności, jaką zmianę moglibyśmy przynieść!

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Zamiarem tego kursu jest przybliżenie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ludziom na poziomie społecznym. A więc pomysły na działania związane z realizacją celów są przeważnie na poziomie zaangażowania jednostki.

Każda osoba może wnieść swój wkład w Zrównoważony Rozwój. Możesz pomyśleć o Celach Zrównoważonego Rozwoju jako o planie, aby stać się społecznie i środowiskowo odpowiedzialnym globalnym obywatelem.

Cele odnoszą się do wszystkich wyzwań, z którymi obecnie borykamy się na poziomie globalnym, a ich osiągnięcie sprawiłoby, że nasz dom – Ziemia, byłaby znacznie lepszym, bezpieczniejszym i szczęśliwszym miejscem do życia. W tym kursie zauważysz, że nazwy celów zaczynają się od skrótu SDG wraz z numerem celu. SDG jest angielskim akronimem Sustainable Development Goals, więc go używamy skrótowo dla ułatwienia.

Zachęcam również do dzielenia się pomysłami i do prowadzenia dyskusji w komentarzach pod opisem celów. W ten sposób zwiększamy innowacyjny potencjał społeczeństwa i poszerzamy zakres możliwych działań na poziomie społeczeństwa.