Równowaga Eco

Zrównoważony Rozwój w życiu i biznesie

Główna » Blog » Gospodarka o Obwodzie Zamkniętym stworzy nowe miejsca pracy

Gospodarka o Obwodzie Zamkniętym stworzy nowe miejsca pracy

Gospodarka o Obwodzie Zamkniętym miejsca pracy

Pandemia, którą przeżywamy już od ponad roku, globalnie spowodowała mnóstwo strat. Poza niezaprzeczalnymi stratami żyć, mnóstwo ludzi dotknęły negatywne skutki utraty pracy. Jednocześnie, globalne społeczeństwo zaczęło się bardziej przebudzać do tematów ekologicznych i zagrożeń, które niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Na szczęście, mamy wyjście z obu problemów za pomocą jednego rozwiązania – wprowadzenia Gospodarki o Obwodzie Zamkniętym.

WSPIERA
Ten artykuł pomoże ci lepiej poznać

Kliknij w logo celu powyżej, aby dowiedzieć się więcej

Większość konwersacji na temat Gospodarki o Obwodzie Zamkniętym koncentruje się na jej ekologicznych aspektach. Powoli jednak, przedmioty polityczne zaczęły dostrzegać również ekonomiczne korzyści, które Circular Economy za sobą pociąga. Ale co jest niezwykle aktualne w naszych czasach, to również wzięcie pod uwagę wpływu, jaki Gospodarka o Obwodzie Zamkniętym może wywrzeć na rynek pracy. Czego po tym możemy się spodziewać w nadchodzących latach?

Łańcuch dostaw i rozwój lokalnych rynków pracy

Największe nieefektywności obecnych modeli biznesowych, a zarazem największy potencjał usprawnienia możemy znaleźć w łańcuchu dostaw. Międzynarodowy proces zakupowy, marnowanie zasobów i długie łańcuchy z mnóstwem pośredników stanowią największy obszar do optymalizacji. W Gospodarce o Obwodzie Zamkniętym, łańcuch dostaw jest krótszy i koncentruje się przeważnie wokół sąsiednich regionów. 

powrót kobiet do pracy eko współpraca

Powtórna przeróbka i wykorzystanie materiałów i recykling przeniosą mnóstwo prac do lokalnych miejscowości. Ponadto, ta praca zatrzyma się w nich na dłużej, tworząc długo-terminowe bezpieczeństwo pracy. Polityki krajowe będą kierowane na miejscowe procesy zakupowe surowców, wspomagając procesy wzrostu zatrudnienia.

Tworzenie nowych stanowisk prac będzie możliwe też dzięki innowacjom produktowym i potencjału tworzenia nowych produktów według modelu Gospodarki o Obwodzie Zamkniętym. 

Efektywność i wydajność wzrosną też w już istniejących sektorach, takich jak rolnictwo. Rolnictwo pionowe i hydroponika pozwolą na zwiększenie samowystarczalności rynków lokalnych, a co za tym idzie – skrócenie łańcucha dostaw i jego koncentracje w sąsiadujących regionach. Dodatkowo skorzystają przemysły manufaktury i przeróbki – zarówno istniejące, jak i powstające.

Globalny wzrost zatrudnienia w Zrównoważonych Sektorach

Nowe modele biznesu, koncentrujące się na bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów globalnie poskutkują rozwojem rynku pracy. Zobaczmy na przykładzie Wielkiej Brytanii. Badania[1], o których wspomina strona Unii Europejskiej poświęcona Gospodarce o Obwodzie Zamkniętym malują bardzo optymistyczny obraz przyszłości. Jeden ze scenariuszy przywiduje stworzenie do 2030 roku 205,000 ofert pracy, jednocześnie obniżając bezrobocie o 54,000 i pokrywając 11% przyszłych strat dotyczących wyspecjalizowanych pracowników. Gdyż obniżenie bezrobocia znacząco odbywa się wśród klas niższych i średnich, ogólny wzrost warunków życia i wellbeing jest kolejną korzyścią. Warto zaznaczyć, że wspomniany scenariusz nie jest najbardziej optymistyczny – możliwe są nawet większe korzyści.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)[2] przewiduje, że przy odpowiednich politykach, do 2030 roku nawet 24 milionów nowych pozycji będzie otwartych w tak zwanych zielonych sektorach. Zielonych w tym miejscu oznacza Zrównoważony Rozwój, Gospodarka o Obwodzie Zamkniętym i pokrewnych.

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Czasami może być ciemno-zielono – sektory tracące prace

Oczywiście, jak przy każdej zmianie i rewolucji przemysłowej, niektóre zawody przestaną istnieć lub odnotują znaczące straty. Przede wszystkim przemysł naftowo-gazowy odnotuje znaczący spadek miejsc prac. Aczkolwiek, koncerny te już teraz pracują nad przejściem do nowych, bardziej zrównoważonych modeli poprzez inwestycje w energię odnawialną.

zrównoważony biznes

Przemysł wydobywczy, produkcja pierwszorzędna (z wydobytych surowców) i automotive zanotują spadek miejsc prac, ich przeniesienie do innych sektorów, lub zmiana natury pracy wewnątrz sektorów. Ucierpią też przemysły elektroniczny i budowniczy[3].

Na szczęście, z przejściem do modelu Gospodarki o Obwodzie Zamkniętym, ogólny wynik na rynku pracy jest pozytywny. Niektóre zawody odejdą, ale dużo więcej nowej pracy pojawi się na rynku. Zobaczmy kilka przykładów.

Przyszłość zielona i jasna – Transfer Pracy zamiast straty

Całkowity wynik netto na rynku pracy jest nadal dodatni. Raport[4] Międzynarodowego Instytutu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju przedstawia bardziej szczegółowo sektory, które najbardziej ucierpią i te, co zyskają dzięki przejściu. Zobaczmy 2 wybrane przykłady:

Metalurgia:

  • Spadek w zatrudnieniu -28%. Produkcja stali i pierwszych produktów.
  • Wzrost zatrudnienia o +30%. Przetwarzanie wtórnej stali na nowy metal. 
  • Ogółem +2%. Transfer wewnątrz sektora

Przemysł drzewny:

  • Spadek w zatrudnieniu -10.2%. Wytwarzanie drewna i produktów drewnianych za wyjątkiem mebli.
  • Wzrost zatrudnienia o +5% i 4.2%. Przetwarzanie wtórnego drewna na nowe materiały drewniane (w raporcie jest ta pozycja wspomniana 2 razy z różnym procentem). 
  • Ogółem -1%. Transfer prac poza sektor.

Gospodarka o Obwodzie zamkniętym w Polsce – gdzie spodziewać się powstania nowych stanowisk 

Raport[5] Green Aliance zbadał bardziej szczegółówo, czego mogą się spodziewać Włochy, Polska i Niemcy. Według raportu, Polska ma niesamowity niewykorzystany potencjał siły roboczej, z największą luką w porównaniu z krajami Europy Zachodniej w następujących przemysłach:

  • Rolnictwo;
  • Energetyka;
  • Produkcja.

Wśród produkcji, największym potencjałem cechują się przemysł automobilowy, elektronika, meblowy, tekstylia i chemiczny. Akurat te branże stanowią największe możliwości optymizacji pod względem łańcucha dostaw. Możemy zatem się spodziewać powstania więcej stanowisk pracy w tych przemysłach na szczeblach regionalnych – według zasady lokalnych łańcuchów dostaw i zamkniętych obwodów. 

Ponadto, rozwój prac w sektorze przeróbki powtórnej – tekstyliów, stali i drewna – dodatkowo wzmocni gospodarkę. Redystrybucja tych zawodów nie będzie równa, gdyż większość z nich przewiduje się powstanie w regionach z większym bezrobociem. Przy umiarkowanym scenariuszu, wzrost netto na rynku pracy stworzy 68,000 nowych prac (180,000 brutto). To z kolei, poskutkuje oszczędnościami w wysokości 50 milionów EUR dzięki zmniejszeniu bezrobocia.


[1] https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/knowledge/employment-and-circular-economy-job-creation-more-resource-efficient-britain

https://www.researchgate.net/publication/284186700_Employment_and_the_circular_economy_Job_creation_in_a_more_resource_efficient_Britain

[2] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_628644/lang–en/index.htm

[3] https://www.camecon.com/blog/jobs-winners-and-losers-in-the-circular-economy-transition/

[4] https://www.iisd.org/system/files/2020-12/circular-economy-jobs.pdf

[5] https://issuu.com/greenallianceuk/docs/unemployment_and_the_circular_econo