Równowaga Eco

Zrównoważony Rozwój w życiu i biznesie

Główna » Blog » Ekonomiczne korzyści Circular Economy (Gospodarka Okrężna)

Ekonomiczne korzyści Circular Economy (Gospodarka Okrężna)

Ekonomiczne korzyści Circular Economy

Do roku 2030, oczekujemy wzrost ludności na świecie do 8,5 miliardów[1]. Stwarza to niesamowitą potrzebę na znalezienie nowego sposobu na wykorzystanie ograniczonych zasobów Ziemi. Obecny model produkcji jest oparty na tak zwanym systemie liniowym, czyli wykorzystanie tanich materiałów (jak na przykład plastik) dla szybkiego wytwarzania krótkotrwałych produktów. Zakłada się, że tych zasobów mamy wystarczająco i mamy pozwolenie na ich marnowanie. Ale postępujący wzrost ludności stawia przed nami wyzwanie znalezienie nowego modelu. Tu właśnie z pomocą wkracza Circular Economy, albo Gospodarka Okrężna. 

WSPIERA
Ten artykuł pomoże ci lepiej poznać

Kliknij w logo celu powyżej, aby dowiedzieć się więcej

Ale Circular Economy to nie tylko odpowiedź na nasze rosnące potrzeby i zmniejszające się zasoby. Dzięki głównym założeniom Gospodarki Okrężnej, firmy je stosujące mogą się spodziewać korzyści finansowych. A gdy aplikacja zasad circular economy ma miejsce na poziomie państwa, możemy pobudzić gospodarkę i osiągnąć znaczący wzrost ekonomiczny. Zobaczmy zatem, jakie zasady umożliwiają ten wzrost. 

Na czym polega Circular Economy

Na portalu wiadomośći Parlamentu Europejskiego[2] możemy znaleźć następującą definicję Circular Economy: 

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i konsumpcji, który obejmuje dzielenie się, leasing, ponowne wykorzystanie, naprawę, odnawianie i recykling istniejących materiałów i produktów tak długo, jak jest to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów.

O gospodarce okrężnej mówi się, że jest ona przeprojektowaniem sposobów produkcji i konsumpcji w taki sposób, aby były one właściwe czasom, w których żyjemy. Powstanie nowych modeli biznesowych jest zatem niezbędne dla zapewnienia naszego przetrwania jako społeczeństwa, ale również dla przetrwania firm, które chcą pozostać w biznesie w najbliższej przyszłości. 

na czym polega Gospodarka Obrotowa (Circular Economy)

Circular Economy opiera się na trzech głównych zasadach, które pomagają w powstaniu nowych modeli biznesowych:

 1. Projektowanie produkcji i konsumpcji zorientowanej na eliminację odpadów i marnotrawstwa.
 2. Zwiększenie efektywności i wydajności zasobów poprzez ich ponowne wykorzystanie tak długo, jak jest to możliwe.
 3. Regeneracja naturalnych systemów. 

Gospodarka Okrężna przewagą konkurencyjną 

W 2015 roku firma konsultingowa McKinsey[3] i Ellen MacArthur Foundation przeprowadzili badania[4] na temat korzyści adopcji Circular Economy dla przemysłów w Europie. W badaniu wzięły udział firmy z 28 branż, a korzyści były oceniane na podstawie wprowadzenia jednej (lub więcej) z 6 aktywności. Są to:

na czym polega circular economy
 1. Regeneracja – przejście na odnawialną energię i materiały, co pozwala wydłużyć cykl życia produktu;
 2. Udostępnianie – znane też jako Sharing Economy, czyli kolektywne posiadanie i własność zasobów;
 3. Optymalizacja – zwiększona wydajność produktu i zmniejszenie odpadów;
 4. Zamknięte pętle – czyli recykling i ponowne wykorzystanie zasobów;
 5. Wirtualizacja – szczególnie w dostarczaniu produktów i usług;
 6. Wymiana – dostosowanie materiałów produkcyjnych, zastępując je nowymi technologiami, jak na przykład 3D.

Badanie wykazało, że wszystkie 28 branż pozytywnie skorzystają na wprowadzeniu co najmniej 3 lub 4 aktywności z powyższej listy. Przy czym Optymalizacja okazała się korzystna dla każdej branży, gdyż pozostałe 2-3 aktywności mogły się różnić między branżami. Dla 10 branż, wprowadzenie 5 lub wszystkich aktywności przyniosło pozytywne korzyści. Szacowane kumulatywne korzyści, których firmy mogą się spodziewać z wprowadzania Circular Economy, to 1,8 bln EUR do 2030 roku. Jest to praktycznie dwa razy więcej, niż projekcje dotyczące liniowego modelu (0,9 bln EUR).

Polityka Circular Economy

Szacuje się, że w Unii Europejskiej gospodarstwa domowe mogą osiągnąć 11% większy dochód do dyspozycji w Gospodarce Okrężnej w porównaniu do tradycyjnego systemu liniowego (obecnego)[5]. W przeliczeniu na PKB to o około 7% więcej. Jeżeli zatem mówimy o ekonomicznym i finansowym aspektach Circular Economy, to zyskują na tym nie tylko firmy, ale także obywatele.

Komisja Europejska już od 2015 roku wprowadza Plany Działania dla Gospodarki Okrężnej. Obecnie obowiązuje New Circular Economy Action Plan z 20 marca 2020 roku, który koncentruje się na wybranych przemysłach, takich jak budownictwo, tekstylia, plastik i elektronika. Dodatkowo, w lutym 2021 roku Parlament Europejski poszerzył zakres wspomnianego Planu Działania. Oczekuje się, że w Europie osiągniemy w Gospodarkę Okrężną w 100% do 2050 roku.

W Polsce, Rada Ministrów przyjęła w 2019 roku projekt Mapy drogowej GOZ, który koncentruje się na transformacji Polskiej gospodarki pod względem Circular Economy. Dokument ma 5 części, które koncentrują się odpowiednio na tematach:

 1. Zrównoważona produkcja przemysłowa;
 2. Zrównoważona konsumpcja;
 3. Biogospodarka;
 4. Nowe modele biznesowe;
 5. Wdrażanie i monitorowanie GOZ.

Podsumowanie

Gospodarka Okrężna i Zrównoważony Rozwój są przyszłością, do której zmierzamy jako społeczeństwo i jako gospodarka. Obecne modele biznesowe potrzebują transformacji, która pozwoliłaby na wprowadzenie zasad Circular Economy. Biznesy, które dokonają tego wcześniej, uodporniają się na finansowe trudności, które firmy tego nie robiące z pewnoscią doświadczą. 

Jeżeli chodzi o konsumentów, to też musimy trochę bardziej się postarać. Już czas wziąć sprawy w swoje ręce, przekształcając nasz styl życia na bardziej zrównoważony. Oczywiście, możemy czekać na wyprowadzenie nowych polityk i zmiany modelów biznesowych firm, ale tracimy na tym czekaniu. Warto zgłębić możliwości Zrównoważonego Stylu Życia już dziś!


[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/un-projects-world-population-to-reach-8-5-billion-by-2030-driven-by-growth-in-developing-countries/

[2] https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits

[3] https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/mapping-the-benefits-of-a-circular-economy

[4] https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/growth-within-a-circular-economy-vision-for-a-competitive-europe

[5] https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf