Równowaga Eco

Zrównoważony Rozwój w życiu i biznesie

Główna » Blog » Czym są Pochłaniacze Dwutlenku Węgla (Carbon Sinks)?

Czym są Pochłaniacze Dwutlenku Węgla (Carbon Sinks)?

pochłaniacze dwutlenku węgla

Pochłaniacze dwutlenku węgla są jak gąbki, które wchłaniają więcej dwutlenku węgla (CO2) z atmosfery niż uwalniają z powrotem w postaci węgla. Istnieją cztery wiodące naturalne pochłaniacze węgla, a także kilka sztucznych (stworzonych przez człowieka). Sztuczne pochłaniacze dwutlenku węgla mogą wykorzystywać naturalne pochłaniacze w procesie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

WSPIERA
Ten artykuł pomoże ci lepiej poznać

Kliknij w logo celu powyżej, aby dowiedzieć się więcej

 

Naturalne pochłaniacze węgla

Zacznijmy od poznania naturalnych pochłaniaczy węgla.

Las 

Las jest jednym z naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, ponieważ rośliny wykorzystują węgiel w procesie fotosyntezy. Dlatego ochrona zieleni jest tak ważna dla zdrowia planety! W końcu, lasy nazywane są płucami planety nie bez powodu! 

Wylesianie, pożary i martwe drzewa powodują, że las uwalnia więcej dwutlenku węgla niż magazynuje, a z pochłaniacza dwutlenku węgla las staje się jego źródłem. Sadzenie nowych drzew i zapewnienie odpowiedniej gęstości zalesienia może pomóc nam poprawić zdolność lasów do składowania dwutlenku węgla. 

naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla

Oceany 

Oceany są jak dotąd największymi pochłaniaczami węgla na Ziemi. Jednak oceany nie są w stanie wchłonąć całego CO2, który emitujemy do atmosfery. Kiedy w wodzie gromadzi się więcej węgla, musi on łączyć się z cząsteczkami wody, tworząc kwas węglowy, który ma wpływ na kwasowość oceanów

Zakwaszenie szkodzi wielu gatunkom morskim i stanowi główne ryzyko zaniku koralowców. 

Gleba 

Kiedy rośliny pochłaniają CO2 z atmosfery i przekształcają go w cukry, część węgla jest magazynowana w glebie przez korzenie. Węgiel ten następnie staje się pożywieniem dla mikroorganizmów żyjących w ziemi, które z kolei w naturalny sposób ją użyźniają i czynią zdrowszą. 

Węgiel zmagazynowany w glebie jest dla nas bardzo dobry, sprawia, że ​​nasza żywność jest bardziej pożywna. Kompost jest jednym ze sposobów uwięzienia większej ilości węgla w glebie, gdyż zawiera on rośliny, które wychwytują CO2 z powietrza. 

Paliwa kopalne 

Paliwa kopalne były niegdyś żywymi roślinami i organizmami, które po śmierci zaczynają się rozkładać, tworząc zasoby energetyczne – ropę, gaz ziemny i ostatecznie węgiel. Zatrzymują dużo węgla w swoich strukturach, który pozostaje w nich przez miliony lat, zanim zostanie uwolniony z powrotem do atmosfery podczas spalania paliw kopalnych. 

Długi czas zatrzymania węgla w paliwach kopalnych, zachowuje naturalny obiegu węgla w przyrodzie. Ale gdy masowo zużywamy paliwa kopalne – masowo uwalniamy węgiel do atmosfery, zakłócając naturalny obieg w przyrodzie. Poza tym, jednocześnie wyczerpujemy ten naturalny pochłaniacz. 

Sztuczne pochłaniacze węgla 

Ludzie uczą się cały czas metod wychwytywania dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych. Ale kiedy już zostanie ten węgiel wychwycony, musi być gdzieś składowany, przecież nie będziemy go trzymać w beczkach lub pudełku. 

Rola dwutlenku węgla w zmianach klimatycznych

Do zakopywania węgla ludzie wykorzystują naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, głównie glebę. Istnieją również projekty do wychwytywania węglu z atmosfery (czyli tego, który już tam jest, a nie tego, który trafia do powietrza wraz ze spalaniem paliw kopalnych). Niestety, rozwiązania takie są dość kosztowne, więc brak jest sponsorów do ich realizacji.

Wychwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla 

Sekwestracja oznacza, że węgiel uwolniony ze spalania paliw kopalnych jest wychwytywany, zanim dotrze do atmosfery, a następnie zmagazynowany. Jak wiesz, że węgiel nie może zostać zniszczony, musi być gdzieś przechowywany. Wtedy firmy używają naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, aby go zakopać.

Wychwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla lub wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)[1] to metodologia, której głównym celem jest spalanie paliw kopalnych bez uwalniania całego CO2 do atmosfery. Pomysł istnieje od 1977 roku, jednak po ponad 4 dekadach ta technologia nadal nie jest wydajna.

Usuwanie dwutlenku węgla – CDR

Usuwanie dwutlenku węgla (CDR)[2] to wszystko, co odnosi się do zmniejszenia stężenia CO2 w powietrzu. Wychwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla (CCS) można uznać za część CDR. Innymi sposobami usuwania CO2 z powietrza są:

  • zalesianie (rosnąca liczba drzew, które w naturalny sposób wytwarzają CO2) i 
  • reakcje chemiczne zaprojektowane przez ludzi w celu wychwytywania CO2 z powietrza – obiecująca, ale kosztowna technologia.

Krytyczne Punkty Zwrotne

Dlaczego nadal musimy pracować nad alternatywnymi źródłami energii? Dlaczego nie udoskonalimy technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla i nie będziemy kontynuować stylu życia i działalności fabryk jak zwykle? Czy nie byłoby łatwiej skoncentrować wysiłki zamiast szukać alternatyw? Niestety nie. 

Trwałość rozwiązań obejmujących składowanie CO2 jest ograniczona. Co więcej, prędzej czy później nasze zasoby naturalne zostaną wyczerpane; dlatego w każdym przypadku należy opracować alternatywne źródła energii

Wróćmy do ograniczeń składowania CO2. Żaden z naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, które poznałeś powyżej, nie ma pojemności, aby przyjąć całość zbędnego węgla. W pewnym momencie te naturalne pochłaniacze stają się źródłami węgla, kiedy zaczynają emitować do atmosfery więcej węgla niż magazynują. Ten punkt zwrotny nazywany jest punktem krytycznym, a niektóre pochłaniacze dwutlenku węgla już do niego dotarły. 

Nie mamy pewności, kiedy dokładnie każdy z pochłaniaczy osiągnie swój próg, ale możemy to oszacować z pewnym marginesem.

Gleba 

Gleba jest głównym punktem przeznaczenia węgla wychwytywanego z powietrza. Korzysta ona również z efektów nawożenia, które dostarcza pożywnego dla ziemi węgla, między innymi z kompostem lub po prostu dzięki obfitości zieleni, która kieruje część wchłoniętego węgla przez swoje korzenie. 

Jednak temperatura globalna już rośnie i będzie ona nadal rosnąć, nawet gdy przestaniemy emitować nowy CO2. Temperatura będzie się zwiększać z powodu węgla, który już jest w powietrzu i pozostanie tam przez jakiś czas. 

Pogoda i temperatura powodują wysychanie gleby i zmniejszają jej zdolność magazynowania węgla. Szacuje się, że zdolność gleby do wchłaniania węgla osiągnie swój szczyt (punkt krytyczny) w drugiej połowie tego stulecia, po czym zacznie spadać. 

Ocean 

Oceany są największymi pochłaniaczami węgla na naszej planecie, ale oprócz CO2 pochłaniają również ciepło z ocieplającej się atmosfery. Podobnie jak gleba, cieplejsze oceany mają mniejszą zdolność pochłaniania CO2. 

Kolejną granicą, jaką oceany mają w zakresie absorpcji CO2, są poziomy kwasowości, które rosną wraz z większym rozcieńczeniem węgla w wodzie. Stanowi to zagrożenie dla życia morskiego i prawie na pewno pozbawi nas wszystkich koralowców. 

wpływ globalnego ocieplenia na zakwaszenie oceanów

Lasy 

W pewnych warunkach lasy stają się emitentami dwutlenku węgla. Wylesianie, pożary i martwe drzewa zmniejszają, ile dwutlenku węgla jest przez lasy wchłaniane i może prowadzić do jego emisji większej, niż wchłonięte wartości. 

Lasy tropikalne już straciły zdolność bycia pochłaniaczami dwutlenku węgla i są jego emitentami. Uwalniają więcej CO2, niż pochłaniają go, a to właśnie w wyniku wylesiania i degradacji gleby. Można to jednak odwrócić, ograniczając wylesianie, zwiększając zalesianie i podejmując odpowiednie działania w zakresie ochrony gleby.

Gleba, oceany i lasy to naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla. Ale wszystkie z nich mają punkt krytyczny, w którym zaczynają uwalniać więcej węgla niż wchłaniają.


[1] Carbon Capture and Sequestration albo Carbon Capture and Storage (CCS)

[2] Carbon Dioxide Removal (CDR)