Równowaga Eco

Zrównoważony Rozwój w życiu i biznesie

Główna » Blog » Czym jest Inteligentna Sieć Energetyczna

Czym jest Inteligentna Sieć Energetyczna

Inteligenta sieć energetyczna inteligentne miasto

Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie, rośnie również zapotrzebowanie na energię. Jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest zapewnienie dostępu do energii elektrycznej 13% populacji, która obecnie jej nie ma. Potrzebujemy też dostarczyć tę dodatkową energię w bardziej zoptymalizowany sposób.

WSPIERA
Ten artykuł pomoże ci lepiej poznać

Kliknij w logo celu powyżej, aby dowiedzieć się więcej

Nacisk na odnawialne źródła energii już daje o sobie znać. Ale w przypadku energii słonecznej czy wiatrowej nie jest ona generowana przez całą dobę, więc trzeba ją magazynować. A co z lokalizacjami, które mają niewielki lub dostęp do odnawialnych źródeł energii ze względu na swoje położenie geograficzne? Rozwiązaniem tego problemu jest inteligentna sieć energetyczna.

Inteligenta Sieć Energetyczna potrzebuje nowej infrastruktury 

Energia elektryczna musi być dostarczana z wytwarzających ją elektrowni do indywidualnych odbiorców. Odbywa się to za pośrednictwem sieci przewodów biegnących przez wszystkie lokalizacje, do których dostarczana jest energia elektryczna. Jednak ta sieć kabli musi być zoptymalizowana, aby przenosić całą wymaganą energię elektryczną w sposób zrównoważony i bez przerw, aby zapobiec awariom i niedoborom prądu. Linie o wyższym napięciu zapewniłyby, że większa moc, spełniająca zwiększone wymagania, przepływa nieprzerwanie, a mniej gubi się po drodze. Jest to zatem jeden z kroków potrzebnych do budowania infrastruktury inteligentnej sieci energetycznej.

zastosowania sztucznej inteligencji

W przypadku energii słonecznej – nie otrzymujemy jej 24 godziny na dobę. W niektórych miejscach słońce świeci mniej lub wcale w niektóre dni lub w określonych porach roku. Takie miejscowości muszą być podłączone do sieci, do której prąd dociera z innego miejsca, gdzie jest więcej słońca, które dostarcza więcej energii. Przy nowych źródłach energii potrzebujemy nowych sieci, aby ją dostarczyć.

Technologia i zarządzanie siecią w czasie rzeczywistym

Inteligentna sieć energetyczna wykorzystuje postęp technologiczny i monitorowanie komputerowe w celu optymalizacji zużycia energii. Wymienianie i komplementowanie źródeł energii (np. gdy energia słoneczna i wiatrowa są dostępne w tej samej sieci) umożliwiają zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej o każdej porze dnia. Dla takich rozwiązań potrzebujemy ulepszone algorytmy i pomoc sztucznej inteligencji w prognozowaniu popytu i warunków pogodowych. Ponadto, monitorując zapotrzebowanie i godziny szczytu, można tworzyć dynamiczne taryfy cenowe, które zachęcałyby do korzystania z energii elektrycznej w inteligentnej sieci, gdy jest jej więcej, w celu bardziej równomiernego rozłożenia popytu.

Systemy monitorujące zasilanie w czasie rzeczywistym mogą z łatwością wykryć, które obszary wymagają naprawy. Pozwala to przekierować prąd z innego miejsca, aby upewnić się, że żadne gospodarstwo domowe nie dozna przerwy w dostawie prądu. Już teraz, większość paneli słonecznych posiada inteligentne systemy, które pokazują zużycie, wytwarzanie energii, oszczędności i inne statystyki. Możesz łatwo monitorować zużycie energii elektrycznej i dostosowywać je, widząc dane na własne oczy w czasie rzeczywistym.

Wiele krajów zobowiązało się już do wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych lub w nie zainwestowało, w tym kraje rozwijające się. Konieczne są dalsze inwestycje w budowę tych autostrad elektroenergetycznych, aby podłączyć wszystkich ludzi do prądu i zapewnić jego nieprzerwany przepływ. W tym momencie potrzebujemy większego zaangażowania ze strony rządu w krajach, które wolniej wykonują te prace, aby przyspieszyć postęp.