Równowaga Eco

Zrównoważony Rozwój w życiu i biznesie

Blog

dlaczego pszczoły są ważne
3 min read
Pszczoły są niezbędne dla naszych ekosystemów i bezpieczeństwa żywnościowego. Niestety, teraz coraz częściej słyszymy o wymieraniu pszczół na świecie. Bez tych pracowitych stworzeń, nie będziemy mieli tak dużej różnorodności pożywienia, co ostatecznie doprowadziłoby do niedoborów składników odżywczych i śmierci ludzi. Więc jaką rolę pszczoły odgrywają w ekosystemie i dlaczego musimy zapobiec ich wymieraniu?
para wodna gaz cieplarniany
3 min read
Nasza atmosfera działa jak struktura cieplarniana dla Ziemi, utrzymując ją w cieple. Czyni to za pomocą gazów cieplarnianych – cząstek, które mogą pochłaniać światło podczerwone (lub innymi słowy ciepło). To światło emitują woda i gleba po pochłonięciu ciepła od słońca, a gazy cieplarniane pomagają utrzymać ciepło dłużej blisko ziemi. Powszechnie uważa się, że dwutlenek węgla jest odpowiedzialny za większość efektu cieplarnianego. Ale tak naprawdę, ustępuje on miejsca parze wodnej, która również jest gazem cieplarnianym.
wprowadź zrównoważony rozwój do biznesu
6 min read
Zrównoważony rozwój przestaje być modnym pojęciem na świecie i zaczyna być poniekąd jedną z podstaw konkurencyjnej przewagi w biznesie. Możemy się spodziewać, że w nie tak dalekiej przyszłości każdy biznes będzie zrównoważony. Biznesy, które nie potrafią zaimplementować tego do swojej strategii, po prostu będą wypychane z rynku. Warto więc zatem zadbać o to, by wprowadzić zasady zrównoważonego rozwoju do biznesu już od pierwszego dnia.
dieta ekologiczna
4 min read
Wybierając podstawę swojej diety, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Jednym z nich jest rozważenie czy styl życia, który prowadzimy, jest zbyt ekstrawagancki. Czy kupujemy to, czego nie potrzebujemy? Czy nasza dieta jest ekologiczna i nie niszczy planety? Ale najważniejsze – jak odżywiać się w sposób nie niszczący nasze środowisko, ale też zdrowie? Dieta ekologiczna nie zawsze jest zdrowa. Ale nie musi tak być.